Marina Albiol: ‘S’ha de fomentar que la gent denuncie les discriminacions lingüístiques’

http://www.vilaweb.cat/noticies/marina-albiol-jo-he-patit-discriminacio-linguistica/?f=rel