http://www.acpv.cat/web/actualitat/el-consell-deuropa-critica-espanya-per-lincompliment-de-la-carta-europea-de-les-llengues-regionals-o-minoritaries-celrm